L O A D I N G

 Tätä aina aika ajoin kysytään ja vastaaminen on, no, ei ainakaan yksinkertaista!

Psykoterapiaa on monenlaisia suuntauksia ja perheterapia on niistä yksi. Perhepsykoterapiassa yksilön lisäksi tarkastellaan perheen sisäisiä vuorovaikutuskuvioita ja pyritään lisäämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja yhteistä hyvää. Tavoitteet asetetaan aina yhdessä perheen kanssa ja tulosyyt vastaanotolle ovat moninaiset.

Omassa työssäni tapaan lähinnä lapsiperheitä, lasten iät vaihtelevat vauvasta teiniin. Mitään tiettyä protokollaa tapaamisille ei ole. Käyntien määrä sekä yhden käynnin kesto myös vaihtelee perheen tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Perhepsykoterapiaa toteutetaan usein ns. lyhytterapiana, mikä tarkoittaa, että psykoterapian keston on noin 20 käyntiä. Toki toiset prosessit ovat pitkiä, useamman vuoden pituisia. Itse teen myös parin tapaamisen mittaisia, muutama käynti kerrallaan prosesseja.

Omalla vastaanotollani ensimmäisellä käynnillä tapaan usein vanhempia ensin, jos on tarkoitus lähteä pidempään noin 20 kerran prosessiin. Tämä antaa mahdollisuuden jutella haasteista siten, että vanhemman ei tarvitse suodattaa asioita lapsen korville sopiviksi. Haasteiden lisäksi käydään läpi myös vahvuuksia ja tehdään suunnitelmaa jatkotyöskentelylle. Ensimmäisen tapaamisen tarkoitus on myös antaa asiakkaille käsitys tavastani tehdä työtä ja sen tavan sopivuudesta heille.

Kun lapset tulevat mukaan, tulee käynneille myös hurjasti lisää energiaa. Lapset tutkivat ympäristöään ja usein liikkuvat ja puuhaavat vastaanotolla paljonkin. Toiset taas hakeutuvat riippukeinuun piiloon katseilta ja etenkin alkuun lähinnä kuuntelevat muiden keskustelua. Tekemisen lomassa jutteleminen on lapsille luontevampaa kuin virallisemmin paikallaan istuminen. On luvallista myös vetäytyä ja seurailla, osallistumiseen ei pakoteta, läsnäolo riittää. Ulkopuolisen silmin tilanne voi vaikuttaa kaoottiseltakin, mutta yksi perhepsykoterapeutin tehtäviä on pitää lankoja käsissä ja viedä tilannetta eteenpäin tavalla, joka perheelle parhaiten sopii. Lasten ikä, kehitystaso ja perheen yksilölliset tarpeet määrittävät tapaa ja tahtia työskennellä.

Tarjolla on sohva, säkkituoleja, riippumatto, jumppapalloja, aistinurkkaus ja vähän kaikkea siltä väliltä. Yhdessä jutellaan, leikitään ja pelataan. Jokainen käynti on omannäköisensä, käynnin kestokin vaihtelee, tarjolla on 45, 60 ja 90 minuutin käyntejä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.