L O A D I N G

Esittely

Olen Hanna Lampi, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, toimintaterapeutti, FM. Olen erikoistunut lasten ja nuorten toimintaterapiaan ja lisäksi olen myös theraplayterapeutti- ja työnohjaaja/kouluttaja sekä Hoivaa ja Leiki -kouluttaja.

Taustaa

Ennen valmistumistani toimintaterapeutiksi opiskelin päivähoitajaksi ja ehdin työskennellä päivähoidossa viisi vuotta ennen oman perheen perustamista ja jatko-opiskeluja. Toimintaterapiaopintojen jälkeen työskentelin Espoossa lastenneurologian poliklinikalla ja lastenpsykiatrian poliklinikalla yhteensä kahdeksan vuotta ennen siirtymistäni päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi vuonna 2010.

Tarjoan perheterapiaa, lasten ja nuorten toimintaterapiapalveluita, theraplayterapiaa, Hoivaa ja Leiki käyntejä sekä työnohjausta ja konsultointia. Työni painottuu psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen – terapiamuodosta riippumatta.

Eläinavusteinen terapia

Yksi palveluistani, eläinavusteinen terapia (AAT, Animal-Assisted Therapy), on tavoitteellinen interventio, jossa tietyt kriteerit täyttävä eläin on olennaisena osana hoitoprosessia. Eläinavusteista terapiaa voi antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on erityisosaamista aihealueelta.

Terapiakoirat René ja Bardi työskentelevät kanssani työparina koira-avusteisessa toiminta- ja psykoterapiassa. René on läpäissyt koira-avusteiseen työhön soveltuvuustestin 2014 ja työskennellyt terapiakoirana pennusta asti. Lisäksi olen itse käynyt Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Koira-avusteinen Kasvatus- ja Kuntoutustyö –koulutuksen 2015. Bardi opiskelee terapiakoiraksi Renén rinnalla.

Koira-avusteisen terapian käytöstä ja tavoitteista sovitaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa ja yleensä koira-avusteisuus toteutuu osana muuta terapiaprosessia.

Toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapia on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta. Tavoitteena on, että lapsi kykenee lisäämään valmiuksiaan ja toimimaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin leikkiessään, koulunkäynnissä kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

Toimintaterapiakäynnit voidaan toteuttaa vastaanottokäynteinä tai lapsen luonnollisessa ympäristössä eli esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa. Yhteistyö perheen ja muun lapsen ja nuoren ympärillä toimivan verkoston kanssa on tärkeä osa kuntoutusta.

TerapiaLampi tarjoaa viihtyisän ympäristön ja monipuolisen valikoiman erilaisia toimintoja, joista yhdessä lapsen ja nuoren kanssa voidaan löytää hänelle merkityksellisiä virikkeitä. Toimintamuotoja voivat olla esim. erilaiset kädentyöt, lautapelit, liikunnalliset leikit ja mielikuvitusleikit.

Perheterapia

Perheterapia on psykoterapian muoto, jossa tarjotaan apua yhdelle tai useammalle perheenjäsenelle. Hoidon tarkoituksena on yhdessä ymmärtää perheen vuorovaikutusta siten, että se edistää koko perheen hyvinvointia. Perheterapiakäynneillä voi olla läsnä koko perhe, osa perheenjäsenistä tai vain yksi perheenjäsen. Kokoonpano, jolla tapaamiset toteutetaan, vaihtelee perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Perheterapia voi olla mahdollisuus ymmärtää ja kohdata erilaisia vaikeuksia, ongelmia, oireita tai sairauksia yhdessä itselle läheisten ihmisten kanssa. Silloinkin kun elämässä kohdataan asioita, joille ei mitään voida, voidaan yhdessä ymmärtää tilannetta, jakaa kokemuksia sekä etsiä voimavaroja arkeen. Perheterapia on hyvä keino löytää ja rakentaa mahdollisuuksia edetä elämässä, vaikeuksista huolimatta.

Perheterapiassa on myös mahdollista hyödyntää toiminnallisia menetelmiä, kuten esim. theraplay-terapiaa ja koira-avusteisuutta.

Koulutus

Lastenhoitaja

Ennen valmistumistani toimintaterapeutiksi opiskelin päivähoitajaksi ja ehdin työskennellä päivähoidossa viisi vuotta ennen oman perheen perustamista ja jatko-opiskeluja.

Toimintaterapeutti

Psykoterapeutti (perheterapia)

Theraplay-terapeutti

Työkokemus

Lastenhoitaja

Työskentelin päivähoidossa viisi vuotta ennen oman perheen perustamista ja jatko-opiskeluja.

Toimintaterapeutti

Työskentelin Espoossa lastenneurologian poliklinikalla ja lastenpsykiatrian poliklinikalla yhteensä kahdeksan vuotta.

2010 -

Terapeutti/kouluttaja

Tarjoan lasten ja nuorten toimintaterapiapalveluita, theraplayterapiaa, perheterapiaa sekä työnohjausta ja konsultointia. Työni painottuu psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen – terapiamuodosta riippumatta.

LUE BLOGISTA

Terapialampi-7
Yhteydenotto

Terapialampi sijaitsee Espoossa. Katso tarkemmat yhteystiedot tai ota yhteyttä lomakkeella