L O A D I N G

Hoivaa ja Leiki

Perhe HoiLei on suomalainen mentalisaatiopohjainen interventio, raskausvaiheesta noin viidenteen ikävuoteen saakka. Toiminnan tavoitteena on tukea vanhempien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa suhteessa syntyvään tai jo syntyneeseen vauvaan, tai lapseen mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta. Kyseessä on lyhyt intervention, tapaamisia on yleensä noin 6-9, perheen tilanteesta riippuen.

Raskausajan teemoja ovat mm. millainen hoivaava vanhempi minusta tulee, millainen vauva minulle tulee ja millainen lähipiiri vauvalla on. Jokaisella kerralla pohditaan mielialoja ja tehdään hoivaavia sekä emotionaalista saatavilla oloa vahvistavia leikkisiä, kokemuksellisia tehtäviä. Vanhempia ohjataan kohti mentalisoivaa pohdintaa: vauva on itsestä erillinen, tunteva ja tahtova ihminen.
Vauvan synnyttyä käydään läpi kuusi emotionaalisen saatavillaolon osa-aluetta; sensitiivisyys, jäsennyskyky, ei-tunkeilevuus, ei-vihamielisyys sekä lapsen responsiivisuus ja aloitteellisuus. Mielialan tarkastaminen ja vanhemman voimavarat, reflektiivinen työote, leikkisyys ja hoiva samoin kuin rentoutuminen kulkevat läpi vauvaryhmän.
Jokainen kerta sisältää mentalisaatiota lisäävää keskustelua ja harjoituksia, psykoedukaatiota, kognitiivisia ja kehollisia harjoituksia (mm. rentoutus, hieronta) sekä sensitiivisyyttä tukevia varhaisia, kokemuksellisia vuorovaikutusaktiviteetteja (leikkiä ja laulua).

Ryhmämuotoinen Hoivaa ja leiki on suomalainen mentalisaatiopohjainen interventio, raskausvaiheesta noin vuoden ikään. Toiminnan tavoitteena on tukea raskaana olevien äitien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa suhteessa syntyvään vauvaan mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta. Teemat seuraavat samaa interventiomallia kuin Perhe HoiLei. Vaikka ryhmäkerroille osallistutaan ilman toista vanhempaa myös lapsen isää/tukihenkilöä aktivoidaan kotitehtävissä.

Hanna Lampi - Internetresoluutio4