L O A D I N G

Toimintaterapia

Lasten  ja nuorten toimintaterapia on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta. Tavoitteena on, että lapsi kykenee lisäämään valmiuksiaan ja toimimaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin leikkiessään, koulunkäynnissä kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

Toimintaterapiakäynnit voidaan toteuttaa vastaanottokäynteinä tai lapsen luonnollisessa ympäristössä eli esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa.  Yhteistyö perheen ja muun lapsen ja nuoren ympärillä toimivan verkoston kanssa on tärkeä osa kuntoutusta.

TerapiaLampi tarjoaa viihtyisän ympäristön ja monipuolisen valikoiman erilaisia toimintoja, joista yhdessä lapsen ja nuoren kanssa voidaan löytää hänelle merkityksellisiä virikkeitä. Toimintamuotoja voivat olla esim. erilaiset kädentyöt, lautapelit, liikunnalliset leikit ja mielikuvitusleikit.

Terapialampi-1