L O A D I N G

Tervetuloa Terapialammen sivuille

Perheterapiaa ja toimintaterapiaa

HANNA LAMPI

Pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti
toimintaterapeutti, FM
Theraplay-practitioner
Kouluttaja ja työnohjaaja

Palvelut

Toimintaterapia

Lasten  ja nuorten toimintaterapia on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta. Tavoitteena on, että lapsi kykenee lisäämään valmiuksiaan ja toimimaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin leikkiessään, koulunkäynnissä kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

toimintaterapia

NBO

NBO eli vastasyntyneen käyttäytymisen havainnointi on perhekeskeinen, vuorovaikutteinen ja yhteyttä rakentava työväline. NBO:n tavoitteena on edistää vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä tukea vanhempien ja havainnoijan yhteistyötä.

Ryhmä HoiLei

Tähän tekstiä.

NBO

Perheterapia

Perheterapia on psykoterapian muoto, jossa tarjotaan apua yhdelle tai useammalle perheenjäsenelle. Hoidon tarkoituksena on yhdessä ymmärtää perheen vuorovaikutusta siten, että se edistää koko perheen hyvinvointia. Perheterapiakäynneillä voi olla läsnä koko perhe, osa perheenjäsenistä tai vain yksi perheenjäsen. Kokoonpano, jolla tapaamiset toteutetaan, vaihtelee perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Koira-avusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia (AAT, Animal-Assisted Therapy), on tavoitteellinen interventio, jossa tietyt kriteerit täyttävä eläin on olennaisena osana hoitoprosessia. Eläinavusteista terapiaa voi antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on erityisosaamista aihealueelta.

Perhe HoiLei

Tänne tekstiä

Theraplay-terapia

Theraplay on hoitomuoto, jossa keskitytään vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen hoitoon, lapsen terveen itsetunnon vahvistamiseen ja sosiaalisten taitojen lisäämiseen. Theraplay on lyhytterapia, jossa vanhemmat osallistuvat terapiaan aktiivisesti ja työskentelyssä vuorotellaan joustavasti kokemuksellisuuden ja keskustelun välillä.

Hoivaa ja leiki

Tekstiä tähänhoivaa ja leiki

katso video

Media: Lyhytdokumentti ensikodeista

Videot, podcastit, haastattelut yms.

Media

Viimeisimmät julkaisut

LUE BLOGISTA

Yhteystiedot

Vastaanotto sijaitsee Espoossa. Katso tarkemmat yhteystiedot tai ota yhteyttä lomakkeella.

Terapialampi-30