L O A D I N G

Theraplay terapia

Theraplay on hoitomuoto, jossa keskitytään vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen hoitoon, lapsen terveen itsetunnon vahvistamiseen ja sosiaalisten taitojen lisäämiseen.

Theraplay on lyhytterapia, jossa vanhemmat osallistuvat terapiaan aktiivisesti ja työskentelyssä vuorotellaan joustavasti kokemuksellisuuden ja keskustelun välillä. Theraplay-käynneillä vanhemmalle ja lapselle tarjotaan myönteisiä kokemuksia vuorovaikutuksesta ja yhdessä toimimisesta.

Vanhempien keskustelukäynneillä pyritään lisäämään vanhempien ymmärrystä ja kykyä tukea lastaan myönteisessä kehityksessä.

Theraplayterapia voidaan toteuttaa yhden tai kahden terapeutin työskentelynä, yhden terapeutin mallia käytetään mm. alle 3-vuotiaiden kanssa työskennellessä.

Lisää tietoa theraplaysta saa seuraavista linkeistä:

Suomen theraplay-yhdistys

USA:n Theraplay instituutti

Hanna Lampi - 8E3A9686