L O A D I N G

Psykoterapia

Psykoterapia

Perheterapia on hoitomuoto, jossa tarjotaan apua yhdelle tai useammalle perheenjäsenelle.  Hoidon tarkoituksena on yhdessä ymmärtää perheen vuorovaikutusta siten, että se edistää koko perheen hyvinvointia.

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Lasten  ja nuorten toimintaterapia on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta. Tavoitteena on, että lapsi kykenee lisäämään valmiuksiaan ja toimimaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin leikkiessään, koulunkäynnissä kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

Theraplay -terapia

Theraplay -terapia

Theraplay on hoitomuoto, jossa keskitytään vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen hoitoon, lapsen terveen itsetunnon vahvistamiseen ja sosiaalisten taitojen lisäämiseen. Theraplay on lyhytterapia, jossa vanhemmat osallistuvat terapiaan aktiivisesti ja työskentelyssä vuorotellaan joustavasti kokemuksellisuuden ja keskustelun välillä.

Koira-avusteinen terapia

Koira-avusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia on tavoitteellinen interventio, jossa tietyt kriteerit täyttävä eläin on olennaisena osana hoitoprosessia.

Hoivaa ja leiki

Hoivaa ja leiki

Hoivaa ja leiki tekstiä tähän

NBO

NBO

NBO eli vastasyntyneen käyttäytymisen havainnointi on perhekeskeinen, vuorovaikutteinen ja yhteyttä rakentava työväline. NBO:n tavoitteena on edistää vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä tukea vanhempien ja työntekijän yhteistyötä

Koulutus ja työnohjaus

Koulutus ja työnohjaus

Koulutan aiheista: psykoterapia, toimintaterapia ja theraplay-terapia.

Terapialampi-31

Terapialampi sijaitsee Espoossa. Katso tarkemmat yhteystiedot tai ota yhteyttä lomakkeella.