L O A D I N G

Terapialammen tarjoamat terapiapalvelut

Toimintaterapia

Lasten  ja nuorten toimintaterapia on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta. Tavoitteena on, että lapsi kykenee lisäämään valmiuksiaan ja toimimaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin leikkiessään, koulunkäynnissä kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

Psykoterapia

Perheterapia on hoitomuoto, jossa tarjotaan apua yhdelle tai useammalle perheenjäsenelle.  Hoidon tarkoituksena on yhdessä ymmärtää perheen vuorovaikutusta siten, että se edistää koko perheen hyvinvointia. Perheterapiakäynneillä voi olla läsnä koko perhe, osa perheenjäsenistä tai vain yksi perheenjäsen. Kokoonpano, jolla tapaamiset toteutetaan, vaihtelee perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Theraplay terapia

Theraplay on hoitomuoto, jossa keskitytään vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen hoitoon, lapsen terveen itsetunnon vahvistamiseen ja sosiaalisten taitojen lisäämiseen. Theraplay on lyhytterapia, jossa vanhemmat osallistuvat terapiaan aktiivisesti ja työskentelyssä vuorotellaan joustavasti kokemuksellisuuden ja keskustelun välillä.

NBO

NBO eli vastasyntyneen käyttäytymisen havainnointi on perhekeskeinen, vuorovaikutteinen ja yhteyttä rakentava työväline. NBO:n tavoitteena on edistää vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä tukea vanhempien ja havainnoijan yhteistyötä.

Koira-avusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia (AAT, Animal-Assisted Therapy), on tavoitteellinen interventio, jossa tietyt kriteerit täyttävä eläin on olennaisena osana hoitoprosessia. Eläinavusteista terapiaa voi antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on erityisosaamista aihealueelta.

Hoivaa ja Leiki

Tänne tulee teksti

 

 

 

Ryhmä HoiLei

tähän tekstiä

 

 

 

 

Perhe HoiLei

Tähän tekstiä

 

 

 

 

Hanna Lampi - Internetresoluutio10

Katso terapioiden hinnat

Internetresoluutio7