L O A D I N G

NBO

NBO eli vastasyntyneen käyttäytymisen havainnointi on perhekeskeinen, vuorovaikutteinen ja yhteyttä rakentava työväline. NBO:n tavoitteena on edistää vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä tukea vanhempien ja työntekijän yhteistyötä.

NBO koostuu 18 osiosta, joissa havainnoidaan hermostollisten reaktioiden vaikutusta käyttäytymiseen, mm:

– kykyä tottua ulkoiseen valo ja ääni ärsykkeeseen (unen suojaaminen)

– aktiivisuuden ja motorisen toiminnan laatua

– kykyä itsesäätelyyn (mukaan lukien itkeminen ja rauhoittuminen)

– vastetta stressiin

– vauvan valppautta ja vastetta ärsykkeisiin

NBO tarjoaa vanhemmille yksilöllistä tietoa vauvasta ja auttaa huomaamaan vauvan kykyjä ja herkkyyttä, auttaen näin heitä ymmärtämään vauvaa vielä paremmin ja saamaan lisää keinoja vastata vauvan yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on lisätä vanhempien itsevarmuutta vauvan kanssa toimimisessa ja siten edistää ja vahvistaa myönteistä vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta.

Hanna Lampi - Internetresoluutio9